WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

Zasięg: 
wojewódzki
Etapy: 
szkolny
rejonowy
wojewódzki
Testy i wyniki.: 
Etap szkolny 2017/18
Etap rejonowy:
Zgodnie z Załącznikiem do Zarządzenia nr 57/2017 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 12 września 2018 r. oraz Regulaminem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Wiedzy o Społeczeństwie dla uczniów gimnazjum, Wojewódzka Komisja Konkursowa z WOS obniżyła próg procentowy kwalifikujący uczniów do etapu wojewódzkiego z 90% do 78%.
Barbara Kuźmicka - Wrąbel
Etap wojewódzki:
 

 
 
Archiwum arkuszy z roku 2016/17