WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY z PLASTYKI

Adresaci: 
Uczniowie gimnazjów
Zasięg: 
wojewódzki
Etapy: 
szkolny
rejonowy
wojewódzki
Organizator: 
Łódzki Kurator Oświaty
Współorganizator: 
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Eliminacje szkolne: 
2 grudnia 2016 roku, godz. 10.00
Eliminacje rejonowe: 
8 lutego 2017 roku, godz. 10.00
Eliminacje wojewódzkie: 
6-7 marca 2017 roku, godz. 9.00