WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY z PLASTYKI

Adresaci: 
Uczniowie gimnazjów
Zasięg: 
wojewódzki
Etapy: 
szkolny
rejonowy
wojewódzki
Organizator: 
Łódzki Kurator Oświaty
Współorganizator: 
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Testy i wyniki.: 

Etap szkolny:

Arkusz testu etapu szkolnego 2017/18

 

Etap rejonowy

Arkusz testu etapu rejonowego 2017/18

Arkusz pracy pisemnej 2017/18

Zgodnie z Załącznikiem do Zarządzenia nr 57/2017 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 12 września 2017 r. oraz Regulaminem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Wiedzy o Plastyce dla uczniów gimnazjum, Wojewódzka Komisja Konkursowa z Plastyki obniżyła próg procentowy kwalifikujący uczniów do etapu wojewódzkiego z 90% do 80%.

Aldona Danielewicz-Malinowska

Etap wojewódzki:

Wyniki etapu wojewódzkiego

Lista laureatów i finalistów zatwierdzona przez Kuratora Oświaty 2017/18

Archiwum z roku 2016/17