WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY z MUZYKI

Adresaci: 
Uczniowie gimnazjów
Zasięg: 
wojewódzki
Etapy: 
szkolny
rejonowy
wojewódzki
Organizator: 
Łódzki Kurator Oświaty
Współorganizator: 
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Eliminacje szkolne: 
01.12.2016
Eliminacje rejonowe: 
07.02.2017
Eliminacje wojewódzkie: 
08-09.03.2017