WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY z MUZYKI

Adresaci: 
Uczniowie gimnazjów
Zasięg: 
wojewódzki
Etapy: 
szkolny
rejonowy
wojewódzki
Organizator: 
Łódzki Kurator Oświaty
Współorganizator: 
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Testy i wyniki.: 

Etap szkolny

Arkusz testu etapu szkolnego

Etap rejonowy

Arkusz testu etapu rejonowego 2017/18

Arkusz pracy pisemnej analiza 2017/18

Zgodnie z Załącznikiem do Zarządzenia nr 57/2017 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 12 września 2017 r. oraz Regulaminem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Wiedzy o Muzyce dla uczniów gimnazjum, Wojewódzka Komisja Konkursowa z Muzyki obniżyła próg procentowy kwalifikujący uczniów do etapu wojewódzkiego z 90% do 80%.

Aldona Danielewicz-Malinowska

Etap wojewódzki:

Lista utworów przeznaczona do słuchania

Wyniki etapu wojewódzkiego

Lista laureatów i finalistów 2017/18

 

Archiwum arkuszy z roku 2016/17