WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY z MATEMATYKI dla Gimnazjów

Zasięg: 
wojewódzki
Etapy: 
szkolny
rejonowy
wojewódzki
Organizator: 
Łódzki Kurator Oświaty
Współorganizator: 
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Eliminacje szkolne: 
04.11.2016
Eliminacje rejonowe: 
05.12.2016
Eliminacje wojewódzkie: 
04.01.2017