Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego Gimnazjum

Adresaci: 
Uczniowie gimnazjów
Zasięg: 
wojewódzki
Etapy: 
szkolny
rejonowy
wojewódzki
Organizator: 
Łódzki Kurator Oświaty
Współorganizator: 
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Eliminacje szkolne: 
29.11.2016
Eliminacje rejonowe: 
06.02.2017
Eliminacje wojewódzkie: 
02.03.2017 (w formie pisemnej) 06.03.2017 (w formie ustnej)