WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY z JĘZYKA NIEMIECKIEGO dla Gimnazjów

Adresaci: 
Uczniowie gimnazjów
Zasięg: 
wojewódzki
Etapy: 
szkolny
rejonowy
wojewódzki
Organizator: 
Łódzki Kurator Oświaty
Współorganizator: 
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Eliminacje szkolne: 
15.11.2016
Eliminacje rejonowe: 
05.01.2017
Eliminacje wojewódzkie: 
18.02.2017 (w formie pisemnej i w ustnej)