WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

Adresaci: 
Uczniowie gimnazjów
Zasięg: 
wojewódzki
Etapy: 
szkolny
rejonowy
wojewódzki
Organizator: 
Kurator Oświaty w Łodzi
Współorganizator: 
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Eliminacje szkolne: 
26.10.2016
Eliminacje rejonowe: 
19.12.2016
Eliminacje wojewódzkie: 
13.02.2017