WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY z INFORMATYKI

Zasięg: 
wojewódzki
Etapy: 
szkolny
rejonowy
wojewódzki
Organizator: 
Łódzki Kurator Oświaty
Współorganizator: 
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Eliminacje szkolne: 
09.11.2016
Eliminacje rejonowe: 
11.01.2017
Eliminacje wojewódzkie: 
03.03.2017
Testy i wyniki.: 

UWAGA

Informacje dla Szkolnych Komisji Konkursowych o przebiegu I etapu Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Informatyki znajdują się w Systemie Obsługi Konkursów (sok.wckp.lodz.pl) w części dotyczącej tego konkursu.

Przew. Wojewódzkiej Komisji Konkursowej

1. ETAP SZKOLNY

2. ETAP REJONOWY

3. ETAP WOJEWÓDZKI