WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY z HISTORII

Adresaci: 
Uczniowie gimnazjów
Zasięg: 
wojewódzki
Etapy: 
szkolny
rejonowy
wojewódzki
Organizator: 
Łódzki Kurator Oświaty
Współorganizator: 
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Testy i wyniki.: 

Etap szkolny:

Arkusz testu z etapu szkolnego 2017/18

Etap rejonowy:

Arkusz testu - etap rejonowy 2017/18

Zgodnie z Zarządzeniem Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz Regulaminem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii dla uczniów gimnazjum, próg procentowy kwalifikujący uczniów do etapu wojewódzkiego Wojewódzka Komisja Konkursowa obniża z 90% do 81%
 

Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Konkursowej

Ewa Wiercińska-Banaszczyk

 

Etap wojewódzki:

 

Arkusz testu - etap wojewódzki 2017/18

Wyniki etapu wojewódzkiego

Lista laureatów i finalistów zatwierdzona przez KO

 

Archiwum z roku 2016/17