WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY z HISTORII

Adresaci: 
Uczniowie gimnazjów
Zasięg: 
wojewódzki
Etapy: 
szkolny
rejonowy
wojewódzki
Organizator: 
Łódzki Kurator Oświaty
Współorganizator: 
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Eliminacje szkolne: 
21.11.2016
Eliminacje rejonowe: 
01.02.2017
Eliminacje wojewódzkie: 
27.02.2017