Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego SP

Adresaci: 
uczniowie szkół podstawowych
Zasięg: 
wojewódzki
Etapy: 
szkolny
rejonowy
wojewódzki
Organizator: 
Łódzki Kurator Oświaty
Współorganizator: 
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Testy i wyniki.: 

 

Uwaga ! – dotyczy Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/18.

Zgodnie z regulaminem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych  (punkt XI, B, 25) do eliminacji wojewódzkich zakwalifikowani zostaną uczniowie, którzy uzyskali min. 52% punktów.

Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Konkursowej

Ewa Sztombka

 

Etap szkolny

Arkusz testu eliminacji szkolnych 2017/18

Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego WKzJP dla uczniów szkół podstawowych

Etap rejonowy:

 

 

Arkusze archiwalne

arkusz zadań z etapu wojewódzkiego