WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla Gimnazjów

Adresaci: 
Uczniowie gimnazjów
Zasięg: 
wojewódzki
Etapy: 
szkolny
rejonowy
wojewódzki
Organizator: 
Łódzki Kurator Oświaty
Współorganizator: 
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Eliminacje szkolne: 
08.11.2016
Eliminacje rejonowe: 
12.01.2017
Eliminacje wojewódzkie: 
7 i 8.03. 2017 (w formie pisemnej i w ustnej)