INFORMACJA

Zaświadczenia dla finalistów wojewódzkich konkursów przedmiotowych

dla uczniów z rejonu Kuratorium Oświaty w Łodzi (z powiatów: brzeziński, pabianicki, łódzki wschodni i miasto Łódź, łęczycki, kutnowski, zgierski) są do odebrania w sekretariacie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Kształcenia Praktycznego (ul. Kopcińskiego 29), pokój 209,
w godz. 8.30 – 15.30.

Każdą osobę zgłaszającą się po odbiór zaświadczenia prosimy o dysponowanie upoważnieniem wystawionym przez dyrektora szkoły.

 

Zaświadczenia dla finalistów dla uczniów z rejonu piotrkowskiego, sieradzkiego i skierniewickiego są do odebrania w odpowiednich Delegaturach Kuratorium Oświaty w Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach.

 

Organizatorzy

Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych