Aktualności

UWAGA

KONKURS JĘZYK ANGIELSKI

Grafik przebiegu części ustnej egzaminu

LINK

     ---------------------------------------------------------------------------------------

MIEJSCE I TERMIN PRZEPROWADZENIA ELIMINACJI WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 PLIK DO POBRANIA DOC

                          ---------------------------------------------------------------------------------------

 

MIEJSCE PRZEPROWADZENIA ELIMINACJI REJONOWYCH WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017   PLIK DO POBRANIA (DOC)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat

Zgłaszanie uczniów do udziału w wojewódzkich konkursach przedmiotowych

 

1.     Zgłaszanie uczniów do udziału w konkursie odbywa się wyłącznie poprzez elektroniczną rejestrację w Systemie Obsługi Konkursów (sok-sp.wckp.lodz.pl w terminie 1- 14 października 2016 roku (włącznie). Po tym terminie system nie będzie przyjmował zgłoszeń.

2.     Szkoły, które mają nadany w latach poprzednich identyfikator do logowania, wykorzystują go do tegorocznej rejestracji. Zgodnie z zarządzeniem Łódzkiego Kuratora Oświaty za poprawność wpisanych danych odpowiada dyrektor szkoły. Prosimy o sprawdzenie wszystkich danych szkoły i ewentualne ich uaktualnienie.

3.     Dyrektor szkoły nieposiadającej identyfikatora może otrzymać do 30 września 2016 dane umożliwiające logowanie w systemie poprzez kontakt e-mail z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego dominik@wckp.lodz.pl (identyfikator zostanie przesłany na  adres e-mail szkoły).

4.     Przystąpienie do danego konkursu jest jednoznaczne z akceptacją jego Regulaminu … przez uczestnika konkursu i jego prawnych opiekunów oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko, nazwę szkoły, uzyskany wynik i przyznany tytuł laureata/ finalisty konkursu, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna).

5.     Szczegółowe informacje zawarte są w Zarządzeniu nr 57 i 58/2016 Łódzkiego Kuratora Oświaty z 14 września  2016 roku.